Hitelesfordítás

Mi az a hitelesfordítás?

A hitelesfordítás az eredeti szöveggel teljes mértékben azonos fordítás, amely tényt az arra jogosult egyén vagy szervezet által kiállított külön záradék tanúsítja. A fordítás hitelesítése a gyakorlatban úgy történik, hogy az eredeti szöveget, annak fordítását, valamint a kettő egyezőségét igazoló záradékot összefűzik, lepecsételik, és az arra jogosultak aláírják.

Mikor szükséges hitelesfordítás készítése?

Hazánkban bizonyos hivatalos eljárásokhoz (pl. diploma honosítása, anyakönyvi ügyek, jogosítvány honosítása, stb.) a hatóságok, továbbá egyes intézmények megkövetelik a hitelesfordítás benyújtását. Ugyanígy, a Magyarországon kiállított okiratok, dokumentumok esetében külföldi szervezetek is megkövetelhetik hitelesfordítás készítését (pl. külföldi munkavállaláshoz bizonyítványok fordítása).

A jelenleg érvényes jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy ki végezhet hiteles fordítást.

Külföldi hivatalos dokumentumok fordítása magyarra

Cégeljárással kapcsolatos dokumentumok – záradékolás

Cégeljárással kapcsolatos dokumentumok (társasági szerződés, aláírási címpéldány, cégkivonat, stb.) esetén az Express Fordítóiroda Kft. jogosult a hitelesfordítás elkészítésére. Ilyen típusú megbízás során elvégezzük a fordítást, majd összefűzzük az eredetivel és az irodánk által kiállított hivatalos záradékkal. A záradék igazolja, hogy a fordítás hiteles, azaz tartalma megegyezik az eredetivel, és a fordítást arra jogosult személy végezte. Ezt az okiratot a magyar hatóságok kötelesek hiteles fordításként elfogadni.

Az alábbi, cégeljáráshoz szükséges iratok esetében vállaljuk hitelesfordítás készítését:

  • alapító okirat
  • társasági szerződés
  • taggyűlési jegyzőkönyv
  • aláírási címpéldány
  • cégkivonat
  • cégbizonyítvány
  • tulajdoni lap
  • forgalmi engedély
  • erkölcsi bizonyítvány

Magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre

A külföldi hatóságok általában elfogadják hitelesfordításként a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vagy cég – így az Express Fordítóiroda Kft. – által kiállított záradékkal ellátott fordítást. Ilyen esetben a magyar eredeti mögé csatoljuk az általunk elkészített fordítást és az általunk kiállított záradékot. Igény esetén a záradékot idegen nyelven is kiállítjuk. Fontos tudni, hogy csak a saját fordításaink záradékolását vállaljuk.

A hiteles fordítások elvégzésére az alábbi törvényi hivatkozás nyújt számunkra lehetőséget:

“24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.”

Express Fordítóiroda – hiteles fordítás, angol fordítás, német fordítás, hivatalos fordítás, műszaki fordítás, gyorsfordítás


Új ügyfél kedvezmény

Express fordító iroda

Címünk

Express Forditó Iroda bejárati része

Express Fordítóiroda
1075 Budapest
Madách Imre út 3.
fél emelet 1.
Tel.: 483-0002
Tel./Fax.: 268-0959
Tel.: 321-7672

2 sz. fordító iroda:
1182 Budapest
Gábor Áron u. 2/C
Tel./Fax: 295-2413
NYITVA: Telefonos egyeztetés
Átvétel hétvégén is

Cégvezető

Bánkuti László

Mobil:
06-30-9498-132
06-20-211-3404

Bánkuti Ildikó

irodavezető

E-mail

express.forditoiroda@upcmail.hu

express.forditoiroda@t-online.hu

Skype

expressforditoiroda

Cégadatok

Adószám: 10882702-3-42
Cégjegyzékszám: 01-09-267361

Magyarországi fordítóirodák egyesülete