Categories
Hiteles Fordítás

A hitelesfordítás az eredeti szöveggel teljes mértékben azonos fordítás, amely tényt az arra jogosult egyén vagy szervezet által kiállított külön záradék tanúsítja.

A hitelesfordítás az eredeti szöveggel teljes mértékben azonos fordítás, amely tényt az arra jogosult egyén vagy szervezet által kiállított külön záradék tanúsítja.

A fordítás hitelesítése a gyakorlatban úgy történik, hogy az eredeti szöveget, annak fordítását, valamint a kettő egyezőségét igazoló záradékot összefűzik, lepecsételik, és az arra jogosultak aláírják.

Mikor szükséges hitelesfordítás készítése?

Hazánkban bizonyos hivatalos eljárásokhoz (pl. diploma honosítása, anyakönyvi ügyek, jogosítvány honosítása, stb.) a hatóságok, továbbá egyes intézmények megkövetelik a hitelesfordítás benyújtását. Ugyanígy, a Magyarországon kiállított okiratok, dokumentumok esetében külföldi szervezetek is megkövetelhetik hitelesfordítás készítését (pl. külföldi munkavállaláshoz bizonyítványok fordítása).

A jelenleg érvényes jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy ki végezhet hiteles fordítást.

Külföldi hivatalos dokumentumok fordítása magyarra

Cégeljárással kapcsolatos dokumentumok – záradékolás

Cégeljárással kapcsolatos dokumentumok (társasági szerződés, aláírási címpéldány, cégkivonat, stb.) esetén az Express Fordítóiroda Kft. jogosult a hitelesfordítás elkészítésére. Ilyen típusú megbízás során elvégezzük a fordítást, majd összefűzzük az eredetivel és az irodánk által kiállított hivatalos záradékkal. A záradék igazolja, hogy a fordítás hiteles, azaz tartalma megegyezik az eredetivel, és a fordítást arra jogosult személy végezte. Ezt az okiratot a magyar hatóságok kötelesek hiteles fordításként elfogadni.

Az alábbi, cégeljáráshoz szükséges iratok esetében vállaljuk hitelesfordítás készítését:

  • alapító okirat
  • társasági szerződés
  • taggyűlési jegyzőkönyv
  • aláírási címpéldány
  • cégkivonat
  • cégbizonyítvány
  • tulajdoni lap
  • forgalmi engedély
  • erkölcsi bizonyítvány

Magyar nyelvű dokumentumok fordítása idegen nyelvre

A külföldi hatóságok általában elfogadják hitelesfordításként a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vagy cég – így az Express Fordítóiroda Kft. – által kiállított záradékkal ellátott fordítást. Ilyen esetben a magyar eredeti mögé csatoljuk az általunk elkészített fordítást és az általunk kiállított záradékot. Igény esetén a záradékot idegen nyelven is kiállítjuk. Fontos tudni, hogy csak a saját fordításaink záradékolását vállaljuk.

A hiteles fordítások elvégzésére az alábbi törvényi hivatkozás nyújt számunkra lehetőséget:

“24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról: 6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.”

Express Fordítóiroda – hiteles fordítás, angol fordítás, német fordítás, hivatalos fordítás, műszaki fordítás, gyorsfordítás